Dyrekcja

Dyrektor

dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ

tel. (12) 422-10-33 w. 1456, (12) 663-14-56

Dyżury

poniedziałek 11:00-13:00

środa 12:00-14:00

pokój nr 3

Zastępca dyrektora

dr hab. Stanisław Pijaj

tel. (12) 422-10-33 w. 1456, (12) 663-14-56

Dyżury

W dniach 14-30 września wyjazd naukowy

pokój nr 3

 

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. Piotr Wróbel

tel. (12) 6631437

 

Dyżury:

 

Z uwagi na udział w Narodowym Kongresie Nauki w tygodniu 18-23 września dyżury dyrektora ds. studenckich odbędą się:

21 września (czwartek) w godz. 8:30-10:00

22 września (piątek) w godz. 9:00-10:00

 

Dyżury w kolejnym tygodniu:

28 września (czwartek) w godz. 11:00-14:00

29 września (piątek) w godz. 9:00-12:00

 

 

pokój nr 5

Zobacz również