dr hab. Tomasz Pudłocki

Jednostka

Kontakt

telefon: 12 6631221
mail: tomaszpudlocki@hoga.pl

Dyżury

dyżury podczas sesji:

Poniedziałek 19 VI w godz. 15:00-16:00
Poniedziałek 26 VI w godz. 13:00-14:00

 

ul. św. Anny 6  sala 10

Zainteresowania badawcze

historia kultury, nauki i oświaty ziem polskich XIX i XX w.; gender studies; pogranicze polsko-ukraińskie w XIX i XX w.; intelektualne relacje Polski, Wielkiej Brytanii i USA w XIX i XX w.

Publikacje

Zobacz również