dr hab. Tomasz Pudłocki

Jednostka

Kontakt

telefon: 12 6631221
mail: tomaszpudlocki@hoga.pl

Dyżury

w sesji: 29 I, godz. 15:45-17:00, 6 II - godz. 8:00-19:00
w sesji poprawkowej: 9:15-11:00. 

 

ul. św. Anny 6  sala 10

Zainteresowania badawcze

historia kultury, nauki i oświaty ziem polskich XIX i XX w.; gender studies; pogranicze polsko-ukraińskie w XIX i XX w.; intelektualne relacje Polski, Wielkiej Brytanii i USA w XIX i XX w.

Publikacje

Zobacz również