14 XI 2017r. Seminarium Średniowieczne


 

 

Spotkanie II: 14 listopada 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Michał Kulpa (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

Żywot św. Jacka z XIV wieku. Wstęp do studium źródłoznawczego.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Data opublikowania: 08.11.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również