Wręczenie księgi pamiątkowej prof. dr hab. Antoniemu Cetnarowiczowi

24 października 2017 roku w Librarii Collegium Maius odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Antonim Cetnarowiczem, byłym kierownikiem Zakładu Historii Powszechnej Nowoczesnej w Instytucie Historii UJ, w trakcie którego wręczono Profesorowi księgę Europa Środkowa, Bałkany i Polacy.

W spotkaniu uczestniczyło wielu znakomitych gości, przyjaciół, współpracowników i uczniów Profesora z kraju i z zagranicy. Uroczystości przewodniczył dyrektor Instytutu Historii dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ, władze Uniwersytetu reprezentowali prorektor UJ do spraw rozwoju prof. dr hab. Dorota Malec i dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. dr hab. Jan Święch. Obecny był także prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – uczelni w którą również związany był profesor Cetnarowicz – prof. dr hab. Mariusz Wołos. Laudację na cześć Profesora wygłosił dr hab. Stanisław Pijaj, kierownik Zakładu Historii Powszechnej Nowoczesnej. O Jubilacie i jego dokonaniach mówili także prof. dr hab. Henryk Żaliński – były rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr Hans Henning Hahn z Uniwersytetu w Oldenburgu i prof. dr Damir Agičić z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Profesor Antoni Cetnarowicz, dziękując uczestnikom za przybycie, wspominał swą drogę naukową i swoich Mistrzów – prof. dr hab. Henryka Wereszyckiego i prof. dr hab. Wacława Felczaka, wyraził przy tym wdzięczność przyjaciołom i najbliższym. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości liczni goście złożyli Profesorowi gratulacje i życzenia.

Księga Europa Środkowa, Bałkany i Polacy zawiera ponad pięćdziesiąt artykułów dotyczących różnych aspektów dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz roli jaką odegrali Polacy w historii tych regionów, wokół tej tematyki koncentrują się badania podejmowane przez prof. dr hab. Antoniego Cetnarowicza. Wśród autorów znaleźli się naukowcy z Polski, Chorwacji, Słowenii, Serbii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Węgier, Czech i Stanów Zjednoczonych.

 

< Zobacz całą galerię > 

 

 


 

 

 

Data opublikowania: 30.10.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również