XVI Seminarium dobrzańskie

 

W sobotę 10 czerwca 2017 r. w Dobrej koło Limanowej odbyło się XVI Seminarium dobrzańskie – wspólne spotkanie doktorantów i pracowników Zakładu Antropologii Historycznej oraz Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii UJ, którzy corocznie spędzają wspólnie jedną czerwcową sobotę na rozmowach o koncepcjach prac doktorskich, projektach badawczych lub fragmentach powstających książek czy artykułów. Od początku celem Seminarium jest budowanie środowiskowych więzi, koordynacja wspólnych projektów oraz rozwój kultury dyskusji akademickiej.

 

 

W dyskusji w Dobrej w tym roku wzięło udział 20 osób, w tym gościnnie także doktoranci z Zakładu Historii Nowoczesnej oraz krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W poprzednich latach prócz osób związanych z obu Zakładami uczestnikami spotkań w Dobrej byli też studenci i profesorowie z Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii czy Brazylii. Efekty dobrzańskich dyskusji znajdują później odzwierciedlenie w obronionych rozprawach doktorskich i opublikowanych książkach.

 

W tym roku program Seminarium prezentację trzech fragmentów i koncepcji prac doktorskich:

- Kamila Ruszały, Uchodźcy galicyjscy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów

- Ks. Artura Świeżego, Salezjanie w Przemyślu (1907-2001)

- Mai Wąchały-Skindzier, PRL w narracji muzealnej (1989-2016)

 

Prócz tego dyskutowano również o książce „Stadion na peryferiach”, którą zaprezentowali jej autorzy: dr hab. Marta Kurkowska-Budzan oraz dr Marcin Stasiak.

Data opublikowania: 14.06.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również