8 VI 2017r. Seminarium Średniowiczne


 

Spotkanie VIII: 8 czerwca 2017 r., godz. 17.00,  Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala nr 217

mgr Anna A. Dryblak (Instytut Historii UW) wygłosi referat:

Piastowie wobec monastycyzmu żeńskiego (X-XIII w.). Zarys problematyki w kontekście środkowoeuropejskim.

Data opublikowania: 05.06.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również