26 IV 2017r. Seminarium Dziewiętnastowieczne


 

• 2017.04.26 (środa, godz. 13:30, Instytut Historii UJ, sala 210)

wykład doc. dr Ołeny Arkuszy z Instytutu Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza NAN Ukrainy / Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki we Lwowie pt.:

„Każdy Rusin sam dla siebie z nieśmiałością jeszcze duma o swojej Rusi...”. Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim i wszechruskim wariantem tożsamości narodowej

Data opublikowania: 21.04.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również