31 III 2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu odbyły się warsztaty studentów i pracowników naukowych Instytutu Historii UJ

31 marca 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu odbyły się warsztaty studentów i pracowników naukowych Instytutu Historii UJ pt. „Na styku kultur, cywilizacji i tradycji. Przemyśl od czasów najdawniejszych do współczesności”, będące efektem podpisanej 21 maja 2014 r.  umowy  o współpracy.  W ramach tego spotkania  odbyły się warsztaty dydaktyczne, które nadzorowała Pani dr hab. Maria Stinia. Studenci specjalizacji nauczycielskiej przeprowadzili warsztaty w formie pokera kryterialnego, który był użyty jako metoda lekcji powtórzeniowej z historii dla uczniów z klas z poszerzonym programem nauczania przedmiotu (tematem zajęć były skutki II wojny światowej). Oprócz warsztatów dydaktycznych, które były głównym punktem programu, przewidziane zostały wystąpienia pracowników naukowych Instytutu Archeologii i Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, skierowane do uczniów klas maturalnych, uczestników konkursów przedmiotowych i wszystkich zainteresowanych osób.

 

Tematy wystąpień:

 

Prof. dr hab. Wojciech Blajer – „Wybrane zagadnienia archeologii Przemyśla i okolic”.

 

Prof. dr hab. Zenon Piech – „Czytanie znaków: pieczęcie i herb Przemyśla”.

 

Dr hab. Adam Perłakowski – „Ile znaczył Przemyśl i jak żyło się w tym mieście w XVI-XVIII w.?”

 

Prof. dr hab. Michał Baczkowski – „Wojsko austriackie a mieszkańcy Przemyśla w drugiej połowie XIX w.”.

 

Dr hab. Tomasz Pudłocki – „Życie codzienne przemyskich gimnazjalistów w latach 1918-1939. Między normą a rzeczywistością”.

 

Dr hab. Zdzisław Zblewski –  „«Usłyszcie mój krzyk». Życie i śmierć Ryszarda Siwca”.

 

 

                Propozycje pracowników i studentów Instytutu Historii spotkały się z życzliwym przyjęciem dyrekcji, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów I LO. Pozostaje mieć nadzieję, że długa tradycja kontaktów między Przemyślem i Krakowem będzie kontynuowana w kolejnych latach.

 

Koordynator:

Justyna Gałuszka

 

 

 

 

Data opublikowania: 06.04.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również