21 III 2017r. Wykład i spotkanie z rosyjskim historykiem Borysem Sokołowem

Zakład Historii Europy Wschodniej

 

Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Zaprasza na wykład i spotkanie z rosyjskim historykiem

 

Borysem Sokołowem

 

Sowiecka przeszłość  w dyskusjach i sporach o tożsamość współczesnej Rosji

 

(W rocznicę Rewolucji Rosyjskiej, Wielkiego Terroru  i rozpadu ZSRS) 1917-2017

 

Wtorek, 21 III 2017 r., godz. 18.30

 

Col. Witkowskiego, ul. Gołębia 13,  s. 17

 

 

*Borys Wadimowicz Sokołow* (ur. 1957), rosyjski historyk, publicysta, krytyk i badacz literatury; doktor habilitowany, członek rosyjskiego PEN-Clubu. W 1992 r. obronił pierwszą w Rosji pracę doktorską poświęconą twórczości Michaiła Bułhakowa. Jego książki, szczególnie te podważające mity sowieckiej historiografii oraz oficjalne, utrwalone wersje dziejów ZSRS, często wywoływały gorące dyskusje i polemiki. W 2008 r. po wyrażonej w prasie krytycznej ocenie wkroczenia wojsk rosyjskich do Gruzji, na skutek interwencji z Kremla, zwolniony z pracy na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Społecznym. B. Sokołow jest autorem ok. 60 książek i setek artykułów poświęconych najważniejszym i najbardziej kontrowersyjnym problemom historii sowieckiej wieku XX oraz dziejom rosyjskiej literatury, szczególnie życiu i twórczości Michaiła Bułhakowa. Jednym z głównych obszarów jego zainteresowań jest II wojna światowa oraz biografie rosyjskich i sowieckich dowódców, polityków a także kierowników aparatu represji (Tuchaczewskiego, Żukowa, Rokossowskiego, Wrangla, Stalina, Jagody, Jeżowa, Abakumowa, Berii). Jego książki ukazywały się w Japonii, Estonii, Łotwie, Litwie, Wielkiej Brytanii. Wystąpił też m.in. jako jeden z ekspertów głośnego filmu dokumentalnego /Soviet Story/. W Polsce znany jest z leksykonu twórczości Michaiła Bułhakowa oraz książek poświęconych II wojny światowej: /Michaił Bułhakow. Leksykon życia i twórczości/ (Warszawa 2003); /ZSRR pod okupacją/ (2011); /Polowanie na Stalina. Polowanie na Hitlera. Mity i rzeczywistość. Tajne zmagania służb specjalnych w latach II wojny////światowej /(2010); /Prawdy i mity wielkiej wojny ojczyźnianej 1941-1945/ (2013).
Data opublikowania: 20.03.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również