15 III 2017r. Otwarte Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej


 

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu otwartego Seminarium Historii Społeczno-Kulturowej w środę, 15 marca o godz. 18.00 w sali 307 na III pietrze Instytutu Historii. Referat p.t. "Pytania o interpretację i prezentację wyników badań nad parafialnym przekazem kulturowym w czasach stanisławowskich" wygłosi mgr Stanisław Witecki, doktorant w Zakładzie Antropologii Historycznej, który w ramach Diamentowego Grantu realizuje swój projekt badawczy "Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania – działalność Kościoła katolickiego jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich". W załączniku plakat informujący o wydarzeniu.

Streszczenie wystąpienia:

"W pierwszej części referatu przedstawię metodologię oraz wyniki badań nadrolą Kościoła katolickiego jako kanału międzystanowego przekazu kulturowego. Odpowiem na pytania o sposób funkcjonowania kościelnej komunikacji czyli o autorów, adresatów, cel, środki i metody, a także o jej treść czyli wartości, normy, wzorce osobowe oraz wyobrażenia o świecie społecznym i przyrodniczym. W drugiej części przedstawię trudności interpretacyjne. Omówię dostępne narzędzia i teorie oraz ich główne wady oraz zalety. Zaprezentuję również plan pracy skonstruowany wokół wniosków i nie odzwierciedlający kategorii źródeł, etapów badań ani nawet pytań badawczych. Pomysł ten wiąże się z wieloma problemami, w związku z czym będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady i komentarze."

Data opublikowania: 14.03.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również