Kalendarz akademicki

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzieli się na dwa semestry:

zimowy - od 1 października 2016 roku do 24 lutego 2017 roku

letni - od 25 lutego 2017 roku do 30 września 2017 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

 • od 2 października 2016 roku do 22 grudnia 2016 roku
 • od 3 stycznia 2017 roku do 29 stycznia 2017 roku
 • od 25 lutego 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku
 • od 19 kwietnia 2017 roku do 14 czerwca 2017 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 30 stycznia 2017 roku do 11 lutego 2017 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku
 • Letnia: od 16 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2017 roku do 15 września 2017 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 lutego 2017 roku do 17 lutego 2017 roku
 • Przerwa świąteczna: od 14 kwietnia 2017 roku do 18 kwietnia 2017 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2017 roku do 30 września 2017 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2017 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2017 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

 

 

Egzaminy pisemne z epok w roku akademickim 2016-2017

Sesja zimowa

 

30 stycznia

historia starożytna godz. 10:30 sala 17 

historia XX w. 14:00 Sala Amfiteatralna  

 

31 stycznia      

historia średniowieczna godz. 10:00 Sala Amfiteatralna       

historia XIX w. 13:00 Sala Amfiteatralna  

 

1 lutego     

historia nowożytna godz 10:00 Sala Amfiteatralna

 

                       

 

Poprawkowa sesja zimowa

 

20 lutego   

historia starożytna godz 10:00 Sala 17

historia XX w godz 14:00 Sala Amfiteatralna

 

21 lutego   

historia średniowiecza godz 10:00 Sala Amfiteatralna

historia nowożytna godz 13:00 Sala Amfiteatralna

 

22 lutego   

historia XIX w. godz 11:00 Sala Amfiteatralna

                                                                      

 

Sesja letnia

 

16 czerwca DZIEŃ ZAREZERWOWANY NA EGZAMINY Z JĘZYKÓW OBCYCH

19 czerwca godz. 10:00 - historia starożytna Sala Amiteatralna

20 czerwca godz. 10:00- historia nowożytna Sala Amfiteatralna

21 czerwca godz. 10:00 - historia średniowiecza Sala Amfiteatralna

22 czerwca godz. 11:00 - historia XIX w. Sala Amfiteatralna

23 czerwca godz. 9:00 - historia  XX w. Sala 56

 

 

Sesja letnia poprawkowa

 

1 września

godz. 11:00  - historia XIX wiek     Sala Amfiteatralna                                                        

godz. 15:00  - historia starożytna  Sala Amfiteatralna  

 

4 września

godz. 10:00  - historia nowożytna Sala Amfiteatralna

godz. 14:00    - historia XX w. Sala Amfiteatralna

 

5 września

godz. 10:00  - historia średniowiecza   Sala Amfiteatralna                                                                      

Zobacz również