Wzory podań

wniosek o wpis warunkowy na II rok studiów  (tzw. wpis 50 punktowy dla studiów I stopnia)

wniosek o wpis warunkowy na kolejny rok studiów gdy student uzyskał 60 punktów ECTS  (dla studiów I stopnia)


wniosek o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów (  dla studiów I stopnia)

wniosek o pierwsze powtarzanie roku ( dla studiów I stopnia)


wniosek o zgodę na nadzwyczajne powtarzanie roku (  dla studiów I stopnia)

wniosek o powtarzanie roku dla rozpoczynających w roku akademickim 2013-2014 (dla studiów II stopnia)
 

wniosek o powtarzanie roku dla rozpoczynających w roku akademickim 2014-2015 (dla studiów II stopnia)

wniosek o powtarzanie roku dla rozpoczynających w roku akademickim 2015-2016 (dla studiów II stopnia)

wniosek o powtarzanie roku dla rozpoczynających w roku akademickim 2016-2017 (dla studiów II stopnia)

wniosek o zgodę na ponowne powtarzanie II roku (dla studiów II stopnia)

Wniosek o wydanie indeksu

wniosek o wydanie legitymacji 

 

WNIOSEK o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
 

wniosek o nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu
 

deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu

rezygnacja ze studiów

wniosek o udzielenie zgody o urlop dziekański

wniosek o udzielenie zgody o urlop dziekański z mozliwością zal egzaminu

Oświadczenie o powrocie z urlopu

Podanie o Indywidualny Plan Studiów

 

Wniosek o wpis na kolejny rok studiów przed upływem roku akademickiego

wniosek o usunięcie przedmiotu z deklaracji programowej

wniosek o uzupełnienie deklaracji programowej

wniosek o dopisanie lub wyrejestrowanie z grupy
 

wniosek o zaliczenie przedmiotu z innej uczelni_kierunku  

 

 

Zobacz również